หม้อแปลงไฟฟ้าแยกและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปในการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าจากวงจรหนึ่งไปยังอีกวงจรหนึ่งโดยใช้ตัวนำไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ ตัวนำเหล่านี้ประกอบด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าตั้งแต่สองตัวขึ้นไปที่มีชื่อเป็นขดลวด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าในขดลวดหลัก สิ่งนี้จะสร้างสนามแม่เหล็กประปรายในแกนกลาง ดังนั้นจะทำให้เกิดความผันผวนซึ่งรวมถึงสนามทั้งสองด้านของขดลวดทุติยภูมิ ส่งผลให้มีพลังงานไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอในขดลวดทุติยภูมิ หม้อแปลงไฟฟ้ามีหลายรูปแบบที่ช่วยถ่ายเทกำลังไฟฟ้า รูปแบบที่นิยมอย่างหนึ่งคือหม้อแปลงแยก

หม้อแปลงไฟฟ้าแยกมักจะใช้เพื่อส่งพลังงานไฟฟ้า

ที่มาจากแหล่งพลังงานกระแสสลับ (AC) ไปยังอุปกรณ์บางอย่าง โดยที่อุปกรณ์ขับเคลื่อนจะถูกแยกออกจากแหล่งพลังงานสำหรับมาตรการด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อป้องกันความจุที่ช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิทำให้เกิดเสียงที่มีความถี่สูงขึ้น โดยปกติ หม้อแปลงไฟฟ้าสามารถเพิ่มระดับแรงดันพลังงานจากสเตจหนึ่งไปอีกสเตจหนึ่งผ่านการเหนี่ยวนำพลังงานไฟฟ้าจากขดลวดอันหนึ่งไปอีกอันหนึ่ง ด้วยความสวยงามของการแยกตัว วงจรของอินพุตและเอาต์พุตจะถูกแยกออกจากกันและจะไม่มีวันติดต่อกัน

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแยกส่วนให้ฉนวนไฟฟ้าแบบกัลป์วานิก

  • หม้อแปลงไฟฟ้า ยี่ห้อไหนดีการปราบปรามสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าในอุปกรณ์เปิดกว้างและไวต่อความรู้สึกต่างๆ หม้อแปลงไฟฟ้าที่ไม่เหมือนใครนี้ได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสม
  • เพื่อต่อต้านการรบกวนที่เกิดจากลูปกราวด์และเพื่อลดการมีเพศสัมพันธ์ของขดลวดผ่านโครงสร้างที่ลดการคัปปลิ้งแบบคาปาซิทีฟให้เหลือน้อยที่สุด
  • หม้อแปลงไฟฟ้ามักใช้กระสวยที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับขดลวดทั้งสองอย่างไรก็ตาม ขดลวดจะพันกันโดยมีฉนวนอยู่ตรงกลางเท่านั้น ส่วนใหญ่มีแผงป้องกันไฟฟ้าสถิตระหว่างขดลวดที่ใช้
  • จ่ายไฟในอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

หม้อแปลงไฟฟ้าทุกชนิดมีฟังก์ชันการแยก

ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่งกำลังหรือสัญญาณก็ตาม อย่างไรก็ตาม หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีจุดประสงค์เพื่อแยกวงจรเพียงอย่างเดียวมักจะถูกอธิบายว่าเป็นหม้อแปลงแยก มีฉนวนพิเศษในตัวอยู่ระหว่างขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ สามารถมองเห็นได้ว่ามีแรงดันไฟฟ้าสูงตั้งแต่ช่วงพันถึงสี่พันโวลต์ หม้อแปลงไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟระหว่างขดลวดทั้งสอง นอกเหนือจากความจุของขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิแล้ว จากขดลวดปฐมภูมิไปยังขดลวดทุติยภูมิอีกด้วย ตัวอย่างบางส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแยกส่วน ได้แก่ หม้อแปลงขนาดเล็กมาก เช่น หม้อแปลงสี่ตัวในแพ็คเกจชิปอินไลน์คู่แบบนาทีเดียว ที่ใช้ในการแยกวงจรพัลส์แรงดันต่ำความถี่สูง พวกมันค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับหม้อแปลงทั่วไป