Tag Archives: เซลลตัวอ่อน

รู้จักเซลล์บำบัดก่อนไม่ทันโลก

ในสมัยก่อนเซลล์บำบัด ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักกันมากมาย นอกจากคนที่เกิดปัญหาต้องการปลูกถ่ายอวัยวะ..
แต่ในปัจจุบันผู้คนต่างรู้ว่าเซลล์บำบัดช่วยร่างกายเราได้อย่างมาก

เพราะว่า “เซลล์บำบัด” อาจเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกถ่ายอวัยวะ แต่แทนที่จะต้องปลูกถ่ายตัวอวัยวะทั้งชิ้น ก็ใช้วิธีการปลูกถ่ายเซลล์ของอวัยวะ

นั้นขึ้นแทน คือ การฉีดเซลล์ตัวอ่อนหรือองค์ประกอบของเซลล์ของอวัยวะส่วนที่ต้องการการฟื้นฟู ซ่อมแซมกลับเข้าไป เพื่อทำปฏิกิริยาและกระตุ้น

การสร้างเซลล์ใหม่ของอวัยวะนั้นๆ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เซลล์เหล่านั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงจากการใช้เซลล์

บำบัด มีโอกาสแทบจะเป็นศูนย์หรือน้อยมากๆ เนื่องจากเป็นเซลล์ตัวอ่อนซึ่งระบบภูมิคุ้มกันยังไม่สมบูรณ์ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราหรือ แอนติ

บอดี้จึงไม่โจมตีเซลล์ที่ถูกฉีดเข้าสู่ร่างกาย ยิ่งไปกว่านั้นเซลล์เหล่านี้ยังสามารถวิ่งเข้าสู่อวัยวะที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีอีกด้วย เช่น เซลล์ตับจะเข้าไป

ฟื้นฟูการทำงานของตับ เซลล์ของไตจะเข้าไปซ่อมสร้างการทำงานของไต ดังนั้นแพทย์จึงสามารถวางโปรแกรมการรักษาที่มีความเฉพาะเจาะจงกับ

ปัญหาสุขภาพของคนไข้แต่ละราย ทำให้สามารถรักษาได้ตรงจุดที่สุด

 

แต่แพทย์ก็ยังไม่ได้ 100% สำหรับการทำการรับเซลล์บำบัดเพราะโอกาสที่จะพลาดก็ย่อมมี หรือตัวที่ปลูกถ่ายไม่ได้เข้ากับเนื้อเยื่อของเราก็มี จึงต้องอาศัยแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการทำถึงจะปลอดภัยและประสบความสำเร็จ