คู่มือการประกันสุขภาพเหมาจ่ายและความคุ้มครองโรคร้ายแรง

โรคภัยไข้เจ็บมีมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกถูกสร้างขึ้น พวกเขาไม่เคารพบุคคลและโจมตีเด็กและผู้ใหญ่ คนรวยและคนจน แม้กระทั่งคนที่แข็งแรงและมีสุขภาพดี ตอนนี้คุณคงคุ้นเคยกับคำกล่าวที่ว่า ประกันสุขภาพเหมาจ่ายแต่ยังไม่พบวิธีรักษาโรคไข้หวัดนี่เป็นเรื่องจริงเมื่อไม่ถึงสี่ทศวรรษที่แล้วและยังคงเป็นจริงในปัจจุบัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีการค้นพบและสร้างไวรัสมรณะขึ้นใหม่ ทำให้สงครามกับโรคภัยไข้เจ็บขึ้นสู่ระดับใหม่ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่โรคร้ายแรงทั้งหมดที่สามารถตำหนิแม่ธรรมชาติได้ เทคโนโลยีและความโลภของมนุษย์ได้ก่อให้เกิดภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ไวรัสร้ายแรง ความผิดปกติทางพันธุกรรม สารปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี ยาที่ก่อให้เกิดนิสัย

ข้อมูลประกันสุขภาพเหมาจ่ายเบื้องต้นที่หลายคนมองข้าม

  • ชีวิตเปราะบางและหายวับไป ช่วงเวลาหนึ่งที่คุณมีชีวิตชีวาและกระตือรือร้น ในช่วงเวลาต่อไปคุณอาจไร้ความสามารถอย่างรุนแรงหรือแย่กว่านั้นคือตาย ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน
  • การเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของคนที่คุณรักนั้นคุ้มค่าในกรณีที่เกิดสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณควรเป็นประกันสุขภาพเหมาจ่าย
  • ผู้คนจำนวนมากผัดวันประกันพรุ่งและชะลอการทำประกันจนกว่าจะสายเกินไป เว้นแต่คุณจะเป็นผู้มีพลังจิตที่มีพรสวรรค์ คุณไม่มีทางทำนายวันและสถานการณ์ที่คุณจะเจ็บป่วย ไร้ความสามารถ หรือเสียชีวิตได้ 

สโลแกนที่ว่ามีแล้วไม่ต้องการยังดีกว่าต้องการแล้วไม่มี สามารถนำมาใช้ในสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างเหมาะสม นโยบายการประกันเหมาะสำหรับผู้มีรายได้ที่สนับสนุนครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะและเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวหลักของครอบครัว โดยสามารถเลือกความคุ้มครองประกันสุขภาพเหมาจ่าย ได้ตามวัตถุประสงค์ ด้านล่างนี้คือสามประเภทหลัก เลือกความคุ้มครองประกันสุขภาพหากคุณต้องการเงินที่มีอยู่ในกรณีเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการดูแลทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญ ประกันประเภทนี้จะปกป้องคุณในยามฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ไม่คาดคิด

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายอาจทำให้คุณตกอยู่ในวิกฤตทางการเงิน 

  • ให้เงินสดพร้อมจ่ายค่ายาและค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของคุณ นอกจากนี้ยังครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านความทุพพลภาพและการดูแลสุขภาพภายในองค์กร
  • พยาบาลและผู้ดูแลมืออาชีพ เลือกผู้ให้บริการประกันสุขภาพที่ดีที่สุดที่คุณสามารถหาได้ มันสามารถช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลในอนาคตเมื่อมีความต้องการทางการแพทย์เร่งด่วน
  • ข้อมูลประกันอุบัติเหตุและทุพพลภาพ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้แต่ในที่ทำงาน ตามชื่อที่สื่อความหมาย ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่คุณ

เมื่อคุณกลายเป็นคนไร้ความสามารถและต้องการเวลาพักฟื้นนานขึ้น ครอบครัวของคุณสามารถใช้เงินสดบางส่วนเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในขณะที่คุณยังไม่สามารถไปทำงานได้ ในกรณีทุพพลภาพถาวร เช่น สูญเสียแขนขาหรือสายตา คุณสามารถเลือกรับเงินประกันเป็นรายเดือนหรือจ่ายเป็นก้อนก็ได้ เช่นเดียวกับแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายความต้องการล่วงหน้าทั้งหมด กรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รับเมื่อผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิต หากผู้ชนะขนมปังคนสำคัญของครอบครัวเสียชีวิต คนที่ถูกทิ้งจะไม่เพียงต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดจากการสูญเสียผู้เป็นที่รักเท่านั้น

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย